Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/lpz/01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/lpz/3.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/lpz/4.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/lpz/5.jpg
Modlitwa poranna odmawiana przez mężczyznę.
 
Wysławiam Boga dla Niego samego, oddaję Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że „ON JEST”
(KKK 2639).
................................................................................................
Panie Jezu, do Ciebie wołam o wschodzie słońca:
Pomóż mi modlić się i zebrać myśli, sam nie jestem w stanie.
Jestem małoduszny, ale u Ciebie znajdę pomoc.
Jestem niespokojny, ale w Tobie jest pokój.
Jestem pełen goryczy, ale Ty jesteś cierpliwy.
Wewnątrz mnie jest ciemność, ale u Ciebie jest światło.
Tobie chwała i dziękczynienie za spokój nocy, za to, że znowu obudziłem się do życia.
Tobie chwała i dziękczynienie za nowy dzień.
Tobie chwała i dziękczynienie za Twą dobroć i wierność, które okazałeś mi dotychczas.
 
 
................................................................................................
Do Ciebie, o BOŻE w tę poranną godzinę moją myśl kieruję.
Tobie ofiaruję dzisiejszy dzień, Boże mój, Ojcze!
Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar.
W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola niech będzie dla mnie wszystkim.
................................................................................................
Darem hojności PANA jest ten piękny, słoneczny dzień wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Jesteś Drogą - chcę nią kroczyć. Jesteś Prawdą - pragnę ją poznawać. Jesteś Życiem. Chłód i głód, dola i niedola - wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw, przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje Imię rozpoczynam ten dzień. Chwała Tobie
................................................................................................
KOCHANY OJCZE NIEBIESKI, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby.
Kieruj moimi myślami i czynami.
Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień.
Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła.
Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską.
Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać.
Jeśli zaś czegoś rozumem swoim pojąć nie zdołam, spraw, bym Tobie zawsze ufał, jak małe dziecko ufa ojcu.
................................................................................................
BOŻE MÓJ, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał.
Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Daj, bym znalazł nieco czasu dla Ciebie i siebie. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności.
Upraszam Cię, daj mi radosne serce, i niech będę cierpliwy.
Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził.
Nade wszystko jednak, bądź stale przy mnie.
Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól, przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
................................................................................................
Nastał poranek, słońce już wzeszło. Znów wołam do Ciebie Panie: strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia.
Pilnuj języka, by kłótni nie wszczynał.
Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce czyste będzie i od gniewu wolne.
W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie.
Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zmierzchowi się nachyli, pozwól na spokojny sen...
................................................................................................
Boże, Twojej dobroci zawdzięczam, że mogę cieszyć się dniem dzisiejszym, chcę go użyć na Twoją chwałę.
Ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa, uczynki i trudy moje. Błogosław je Panie, aby Twoją miłością ożywione, zmierzały do uwielbienia Ciebie, na pożytek całego kościoła świętego i tych, co potrzebują miłości i nawrócenia.
................................................................................................
O Niepokalane serce Maryi, mojej ukochanej Matki, Ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę, by ona była dobrze przeżyta. Pobłogosław wszystkie modlitwy, by były odmówione pobożnie, wszystkie prace, by zostały uświęcenie i wykonane zgodnie z Wolą Bożą, wszystkie myśli i słowa, by nie zakradła się do nich niegodziwość, a wreszcie wszystkie skłonności, aby były całkowicie skierowane do Boga. Pobłogosław też, Najukochańsza Matko, wszystkich moich krewnych, przyjaciół, dobroczyńców i nieprzyjaciół. A przede wszystkim pobłogosław ostatnią decydującą godzinę mojego życia, gdy będę umierał. Niechaj umrę w Twoich Świętych Ramionach, przytulony do Twojego Niepokalanego Serca. Amen.
................................................................................................
Modlitwa Jaabesa
Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło.
................................................................................................
Boże, daj mi dzień dzisiejszy radosny, spokojny i bez skazy, abym dożył wieczora i mógł Cię błogosławić z weselem i czystością serca.
Niechaj blask Twego światła zajaśnieje nade mną i kieruje pracą rąk moich.
Rozjaśnij swoje oblicze nad nami, abym czynił dobro i pokój, abym wysławiał dzieła Twojej mocnej prawicy.
Wspomagaj łaskawie wszystkich, którzy powierzyli się naszym modlitwom.
................................................................................................
O świcie szukam Ciebie, Boże, bo spędzić chcę ten dzień w pokorze.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie dusza moja.
Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Chcę wpatrywać się w Ciebie, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc niech sławią Ciebie moje wargi.
Chcę Cię wielbić przez całą resztę mego życia i wszystko robić w imię Twoje.
................................................................................................
Panie Jezu! Daj mi dzisiaj, serce wielkoduszne wobec spraw tego świata, bym go rozumiał, innym przebaczał a sam się do Ciebie upodabniał. Wielkoduszne wobec ludzi, bym był dobry dla drugich, szczególnie dla maluczkich i upośledzonych a tych, za których odpowiadam, do Ciebie prowadził. Wielkoduszne wobec siebie, bym nie był w sobie zadufany, lecz w Tobie swą ufność pokładał.
................................................................................................
Boże Wszechmogący. Rozpoczynam dzień i myślę o Tobie. Chcę Cię dzisiaj szukać, poznawać i kochać. Drogi mojego życia skrzyżują się z drogami różnych ludzi, w których mogę dostrzec Ciebie i Tobie usłużyć. Mogę im także pokazać Ciebie. Pomóż mi by wszystkie moje dzisiejsze myśli, słowa i czyny wypływały z najprawdziwszej miłości. Tobie, Boże, polecam moich krewnych i znajomych. Proszę za dusze w czyśćcu cierpiące.
................................................................................................
Panie! Daj mi siłę znieść trudy rozpoczynającego się dnia i wszystkich wydarzeń w ciągu niego. Kieruj moją wolą i naucz mnie modlić się, mieć nadzieję, wierzyć, miłować, cierpieć i wybaczać.
We wszystkich moich czynach i słowach prowadź moje myśli i uczucia. We wszystkich nieprzewidzianych zdarzeniach nie daj zapomnieć, że wszystko pochodzi od Ciebie. W mojej pracy i odpoczynku, bądź ze mną.
................................................................................................
Spraw Panie, byśmy dziś, przez Ciebie prowadzeni - drogę dnia szczęśliwie odbyli, zawsze w Twej łasce trwając. Daj, Panie, by nasze światło tak świeciło wobec ludzi, aby widząc nasze dobre czyny, wysławiali Ciebie. Pieśń radości śpiewajmy, imię Pana sławiąc! Uwielbienie i podziękę nieśmy do Jego ołtarzy. On życie nam daje i nocą czuwa nad nami. Snem nas pokrzepia i budzi ze snu.
................................................................................................
Zachowaj nas, Panie, na Twojej drodze.
Panie Jezu, Twojemu Zmartwychwstaniu oddajemy cześć przez modlitwę poranną, niech, więc oświeci nam cały dzień nadzieja Twojej chwały.
Przyjmij, o Panie, nasze pragnienia i postanowienia, jako pierwociny dnia dzisiejszego z rąk naszych.
Daj nam dzisiaj wzrastać w Twojej miłości, aby wszystko zmierzało ku dobru nas samych i społeczności.
................................................................................................
Zajęcia dzisiejsze, proszę Cię, Panie, natchnieniem uprzedzaj, pomocą wspieraj, aby wszelka moja praca od Ciebie się zaczynała i z Tobą kończyła.  Boże, najlepszy Ojcze, który dałeś ludziom tak pracować, aby dochodzili do rozwoju przez wzajemną służbę, daj mi tak pracować, abym żył w duchu miłości ku Tobie i braciom. Panie, daj mi każdego dnia czas, by się modlić, czas, by służyć i kochać, by pracować i tworzyć na Twoją chwałę.
................................................................................................
Ojcze mój, dziękuję Ci, za Twoją miłość, że masz zawsze dla mnie jakieś wyjście we wszystkich moich troskach, bo Ty, mój Ojcze, jesteś ponad nimi wszystkimi.
Dziękuję Ci, Ojcze, że świeci nade mną słońce Twojej łaski, co wschodzi nade mną każdego dnia.
................................................................................................
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że w księdze Twojej zapisany jest każdy teraz nadchodzący dzień i każdy następny.
Twoja miłość przydzieliła mu to, co ma mi przynieść, i dlatego nigdy nie jest mi za ciężko. Każdego dnia mi pomagasz.
Ojcze mój, dziękuję Ci za to, że każdy dzień jest pełen Twej miłości, i tak przez litościwe Twe Serce pomyślany, abym był w stanie znieść jego ciężary. On właśnie przygotowuje dla mnie koronę chwały.
................................................................................................
Boże nasz i Panie, Twoja łaska niech dzisiaj wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, niech Twoją chwałę pomnaża.
Wola Boża jest najlepsza, ją czynić jestem gotowy. Ona cel mego życia wyznacza. W radości i cierpieniu, pomagaj mi, Panie, wiernie Twą wolę wypełniać.
................................................................................................
MÓJ KRÓLU, CHRYSTE! Daj mi dzisiaj, dobre i otwarte serce, daj mi serce wielkoduszne, bym zawsze wybierał to, co wzwyż prowadzi, a nie to, co w grząskie doliny wiedzie. Wielkoduszne w pracy, bym ją traktował nie, jako ciężar, lecz jako zlecenie od Ciebie zadane. Wielkoduszne w cierpieniu, bym je dzielnie znosił, jako mój krzyż a dla drugich był Szymonem Cyrenejczykiem.
................................................................................................
CHRYSTE! BOŻE – człowiecze prawdziwy, za Tobą chcę kroczyć, Ciebie naśladować, by stać się prawdziwym człowiekiem. Człowiekiem subtelnej miłości solidaryzującym się z niedolą ludzi. Człowiekiem, który współczuje z cierpiącym i jest gotowy mu pomagać. Człowiekiem, o jasnym i delikatnym sumieniu, który wczuwa się w położenie bliźnich. Człowiekiem, który rozsiewa radość dokoła. Człowiekiem silnej woli, który zdecydowanie z dnia na dzień stara się prowadzić życie godne dziecka Bożego.
................................................................................................
Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Więc niech będę Tobie dzisiaj posłuszny i z radością wypełniał Twoją wolę.
................................................................................................
Dzisiaj i zawsze, zawierzam się Tobie Boże, całkowicie: Twojej ojcowskiej dobroci, Twojemu miłosierdziu i Twojej Opatrzności.
Chcę do Ciebie we wszystkim należeć i Tobie jedynie służyć.
Tobie polecam moich najbliższych, przyjaciół, znajomych, moich duszpasterzy i wszystkich, wobec których mam obowiązek wdzięczności.
Oświecić błądzących, pociesz strapionych, a kuszonym daj rozeznanie i siłę zwycięstwa.
................................................................................................
Boże Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają.
Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla Imienia Twego cierpią prześladowanie.
Za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi i za tych, których tęsknota za ojczyzną gryzie - też proszę.
................................................................................................
Strzeż mnie Panie Jezu, bym dzisiaj nie oddalił się od Ciebie.
Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
Wszechmocny Ojcze, bądź pochwalony.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, bądź pochwalony.
Duchu Św. bądź pochwalony.
................................................................................................
PANIE JEZU CHRYSTE, odblasku jasności Ojca Niebieskiego, całym sercem dziękuję za światłość poranną, którą mi dziś oglądać pozwalasz. Słońce Sprawiedliwości, wzejdź do mego serca, bym postępował, jako dziecię światłości i zasłużył na oglądanie Twej wiekuistej światłości.
................................................................................................
Panie, do Ciebie wołam z rana:
Pomóż mi modlić się i zebrać myśli, sam nie jestem w stanie.
Wewnątrz mnie jest ciemność, ale u Ciebie jest światło.
Jestem samotny, ale Ty mnie nie opuszczasz.
Jestem małoduszny, ale u Ciebie znajduję pomoc.
Jestem niespokojny, ale w Tobie jest pokój.
Jestem pełen goryczy, ale Ty jesteś cierpliwy.
Nie rozumiem dróg Twoich, ale Ty wiesz, która droga jest dla mnie właściwa.
................................................................................................
Noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać.
Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować, pragnę innym życie radością osładzać.
Z darów tych chcę skorzystać.
Ze wszystkimi niech żyję w pokoju.
................................................................................................
Ojcze w Niebie, Tobie chwała i dziękczynienie za spokój nocy.
Tobie chwała i dziękczynienie za nowy dzień.
Tobie chwała i dziękczynienie za Twą dobroć i wierność, które okazałeś mi dotychczas.
Wyświadczyłeś mi wiele dobrego, spraw, bym umiał przyjąć w pokorze doświadczenia z rąk Twoich.
Ty nie włożysz na moje barki więcej, niż mógłbym unieść.
Ty sprawiasz, że wszystkie wydarzenia służą jak najlepiej Twoim dzieciom.
................................................................................................
Obudziłeś mnie Boże w pełni zdrowia. Nie wszyscy są zdrowi. Proszę za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta.
Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach, niech w Tobie znajdą ukojenie.
Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary.
Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących.
I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami, dziękuję. Amen.
................................................................................................
MATKO moja i orędowniczko, Tobie się całkiem oddaję.
Dziś poświęcam Ci moje oczy i uszy, moje usta i serce moje i całego siebie, i wszystko, co mam.
Skoro zaś już tak całkiem należę do Ciebie, zachowaj mnie i strzeż, jako swoją własność.
PAN, JEZUS CHRYSTUS, niech będzie przy mnie i mnie broni.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOGA WSZECHMOGĄCEGO, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na mnie i pozostanie ze mną na zawsze. Amen.
................................................................................................
Panie! Nasze czasy są pełne niepokoju i wojen, a w Twoim Królestwie pokój i szczęśliwość.
Proszę Cię, udziel pokoju na drogach naszego życia.
Udzielaj rady bezradnym, wspieraj słabych, wlej ufność w serca złamane.
Pozwól nam z wiarą spoglądać w przyszłość.
Przygotuj nas na Twoje przyjście.
Panie, wierzę! Ratuj moją słabą wiarę!
................................................................................................
Dzień nowych wyzwań...
Gdyby moich wysiłków nie doceniono, lub nawet z pracy zwolniono, pomóż, bym się nie załamał i całkowicie zdał się na wolę Twoją.
Spraw, bym Ci za wszystko dziękował nawet wtedy, gdyby ten dzień miał być dla mnie uciążliwy.
W dzisiejszy poranek przed Twoim Obliczem rozważam Panie, co mi ten dzień przyniesie? Pewnie nie zdołam wszystkiego po Twej myśli spełnić, lecz proszę, niechaj będę lepszy niż wczoraj.
................................................................................................
Panie, błogosław nam w nowym dniu. Nie dozwól, by szatan burzył porządek w naszych rodzinach i miłość w małżeństwach. W swojej nieprzebranej dobroci ulecz wszystko, co kruche i nadłamane.
Dla miłości Twojego Imienia, zachowaj naszą młodzież od bezdroży świata i prowadź właściwą drogą życia.
Czuwaj nad naszymi sąsiadami i przyjaciółmi.
Wspieraj, dobry Ojcze, chorych i samotnych.
................................................................................................
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
................................................................................................
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego i wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
................................................................................................
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu, przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
................................................................................................
Dziękuję Ci Panie, dziękuję za każdy nowy dzień.
I za to, że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę.
Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam.
Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia.
................................................................................................
Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia.
Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień.
Proszę Cię, Boże, który jesteś Miłością, bym był podobny do Ciebie.
Bym był dobry dzisiaj i zawsze.
Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich w domu i w pracy.
Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi mam kontakt przez cały dzień aż do wieczora.
................................................................................................
Ojcze, budzę się i wiem, że do Ciebie należę, dzisiaj i na zawsze. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę.
Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia.
Bądź wola Twoja we mnie, i we wszystkim, co moją własność stanowi.
Ojcze, pobłogosław moje przedsięwzięcie. Uczyniłem je przed Twoim Obliczem, bym wieczorem mógł ufnie przed Tobą stanąć. Amen.
................................................................................................
Budzę się w świadomości, że bardzo mnie kochasz, Boże.
A mnie jest tak trudno kochać Cię gorąco, niechaj więc moja miłość będzie większa od mej słabości. Nie proszę Cię już o wieczną szczęśliwość, daj jednak, bym ufnie na tej drodze ku Tobie postępował.
Pomóż mi w tym wieczny Boże! Amen.
................................................................................................
Błogosławiony niech będzie nowy dzień.
Dziękuję za każde słowo, które dzisiaj do mnie skierujesz.
Dziękuję za Twego Słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz, i za to dziękuję, że wszystkich ludzi, jak swe dzieci kochasz.
Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic.
Dziękuję za to, że w Tobie ufność pokładam.
Dziękuję i za to, że mogę i pragnę Ci dziękować.
................................................................................................
Boże, dziękuję za nowy dzień.
Niech mnie zawsze prowadzi Twój Syn, Jezus Chrystus, a Duch Święty miłością napełnia.
Z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę, chcę dzisiaj wszystko czynić.
Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę.
Aniołowie Pańscy, czuwajcie nade mną.
................................................................................................
Chwała Bogu za nowy dzień. Maryjo, pomóż nam w tym nowym dniu zachować niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna.
Wielbijmy Ojca i Syna, i Ducha, Dawcę pociechy.
Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
................................................................................................
PANIE, Z SERCA CI DZIĘKUJĘ za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać.
Przyjmuję go, jako podarek od Ciebie.
Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie: co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności.
Pomóż mi spełniać obowiązki, na Twoją chwałę. Niech będę czysty, prawdomówny i szczery w postępowaniu.
Dla ludzi, których dzisiaj spotykam, niech będę uprzejmy i cierpliwy.
................................................................................................
Panie! Daj mi w spokoju ducha przyjąć wszystko, co przyniesie mi dzisiejszy dzień. Daj mi całkowicie oddać się Twej świętej woli. W każdej godzinie tego dnia, we wszystkim kieruj i podtrzymuj mnie. We wszystkich moich czynach i słowach prowadź moje myśli i uczucia. Panie! Daj mi siłę znieść trudy rozpoczynającego się dnia i wszystkich wydarzeń w ciągu niego.
Jakichkolwiek bym nie otrzymał wieści w ciągu dnia, naucz mnie przyjąć je ze spokojną duszą i niezachwianym przekonaniem, że wszystko dzieje się według Twojej świętej woli.
................................................................................................
WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE.
Dozwoliłeś nam, Boże, ten dzień rozpocząć.
Osłaniaj nas dzisiaj mocą Twej dobroci.
Strzeż nas nie tylko od każdego grzechu, lecz o coś więcej jeszcze Cię prosimy: pomóż nam myśleć, mówić i czynić tylko to, co Tobie się podoba.
Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.
................................................................................................
Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy, udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego, wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.
Tobie sercem się oddaję, coraz lepszym niech się staję.
Przyjmij Panie pod swoje władanie, całe moje dzisiejsze działanie.
................................................................................................
BOŻE MÓJ I OJCZE!
Dziękuję Ci, żeś tej nocy mnie strzegł i nowy dzień mi darujesz.
Ty mnie stworzyłeś.
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa mnie odkupiłeś i do swojego królestwa wezwałeś.
Chcę, przeto być Ci posłuszny dziś i zawsze.
Twoja święta wola niech się stanie.
Oświeć mnie, bym poznał, co mam dzisiaj czynić.
................................................................................................
POCHWALONY BĄDŹ PANIE JEZU CHRYSTE za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel nam łaski i siły, byśmy ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżyli. Spraw, byśmy w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierowali, a pełni ufności w Twoje obietnice, spotkanym ludziom dobrze czynić mogli, Błogosławieństwo Twego imienia niech stale nam towarzyszy, byśmy twą wolę pełnili i w rozgwarze tego świata nie zapominali, że nasza ojczyzna jest w niebie. Boże nasz i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy nasz uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, niech Twoją chwałę pomnaża przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
................................................................................................
PANIE, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem.
................................................................................................
Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Amen.
................................................................................................
Nowy dzień dajesz mi PANIE, a każdy jest jednakowo ważny przed Tobą. Dziękuję Ci za tę nową szansę i proszę, bym ten dzień dobrze przeżył, bym swe obowiązki należycie wypełnił, spotkanych ludzi uczciwie traktował i skorzystał z doświadczeń, które dzień ten przyniesie. Niech mnie radość nie ponosi, a przykrość nie zniechęca. Wśród spraw tysięcy, niech nie zagubię wolności dziecka Bożego.
................................................................................................
W rozgwarze życia trudno mi się skupić, ale o Tobie niechaj przynajmniej pamiętam. Jest mi tak trudno kochać Cię gorąco, niechaj, więc moja miłość będzie większa od mej słabości. Nie proszę Cię już o wieczną szczęśliwość, daj jednak, bym ufnie na tej drodze ku Tobie postępował. Pomóż mi w tym wieczny Boże! Amen.
................................................................................................
Boże, zachowaj mnie dzisiaj od zła wszelkiego. Niech mnie prowadzi Twój Syn, Jezus Chrystus, a Duch Święty miłością napełnia. Z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę chcę dzisiaj wszystko czynić. Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę. Aniołowie Pańscy, czuwajcie nade mną.
................................................................................................
Chwałę Pana głosić dzisiaj chcę, pracą i wytchnieniem, i wszystkim, co czynić będę. Duszę i ciało, całe moje życie Bogu zupełnie oddaję. Jezu, udziel mi łaski ku temu. Chwałę Pana głosić chcę w radości i cierpieniu. Sam Pan Bóg niech mnie pouczy, co mnie do szczęścia prowadzi. Bogu swe życie poświęcam i Jego woli zupełnie ulegam. Jezu, pomagaj mi. Chwałę Pana głosić chcę, Jego wszechmoc światem rządzi.
................................................................................................
Cokolwiek mnie dzisiaj spotka, bądź przy mnie. Daj mi pogodne i radosne myśli. Nie pozwól, bym komukolwiek przykrość wyrządził. Spraw, byśmy wszyscy odczuwali, że nie jesteśmy sami. Niech nie zapominamy, że mamy Ojca w niebie, i że każdy dzień nas do niego zbliża. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, Ty otwarłeś nam drogę do Ojca. Swym Słowem i łaską sakramentów pomagaj nam czynić to, co się Tobie podoba. Matko nasza, Maryjo, módl się za nami! Aniele Stróżu, bądź przy nas! Zaczynamy dzień w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.,
................................................................................................
Boże, daj mi dzisiaj serce wielkoduszne wobec spraw tego świata, bym go rozumiał, innym przebaczał
a sam się do niego upodabniał. Wielkoduszne wobec ludzi, bym był dobry dla drugich, szczególnie dla maluczkich i upośledzonych a tych, za których odpowiadam, do Ciebie prowadził. Wielkoduszne wobec siebie, bym nie był w sobie zadufany, lecz w Tobie swą ufność pokładał. Wielkoduszne wobec Ciebie, Chryste, mój Panie, na służbę Twą ochotne, z Tobą żyć i umierać gotowe.
................................................................................................
JUŻ NASTAŁ PORANEK, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy.
Moje myśli i słowa, pracę i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam.
Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać.
Na chwałę imienia Twego, niech się wszystko stanie.
Chcę głosić Twoją chwałę, sławić Twoją dobroć.
Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
................................................................................................
Przeżyta noc wzmocniła me siły, błogi spokój zapanował w mej duszy.
Z darów tych chcę skorzystać.
Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc.
Daj braci i siostry, bym im towarzyszył.
Otwierał im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie.
Ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe - nigdy nie odpłacam.
Panie, daj bym dziś świadczył o Twoim królestwie. Amen.
................................................................................................
PANIE! Otwórz mi dzisiaj oczy na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał!
Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci.
Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę.
Otwórz moje ręce, Panie, ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy.
Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!
................................................................................................
Dziękuję Boże, że mogę z rana zobaczyć słońce.
Twoim dziełem jest moje oko.
Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość.
Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał.
Dałeś mi ręce, bym nimi pracował.
Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał.
Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo.
................................................................................................
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY i spraw, by spieszący się i zagonieni zatrzymali się na chwilę i innych ludzi dostrzegli, by byli dobrzy i poznali, czego im potrzeba.
Niech znajdą czas, by się mogli miłować wzajemnie.
Do kościoła, na modlitwę idącym udziel łaski, by dzielili się z innymi otrzymanymi darami. Niespokojnym pozwól zacząć pytać o drogę prowadzącą do życia wiecznego.
Starców i chorych niech dziś z miłością odwiedzą ludzie dobrzy, nie zaś ci pustego serca, co im piękne słowa mówią, na zegarek spoglądając.
................................................................................................
Daj nam dziś świadomość Twej wśród nas obecności, byśmy dla drugich nie byli ciężarem.
Niech w Twojej przy nas obecności spokojnie odetchną i będą radośni.
Niechaj rodzice, którzy swe dzieci mówić nauczyli, niech też rozumieją ich mowę.
Ześlij Twojego Ducha, a wszystko stanie się nowe.
Ty odnowisz oblicze ziemi. Amen.
................................................................................................
Boże, z serca dziękuję Ci za nowy dzień. Dzisiaj proszę za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta.
Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą.
W ich ciężkich życiowych zmaganiach, niech w Tobie znajdą ukojenie.
Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary.
................................................................................................
BOŻE MÓJ I PANIE, z Twojej ręki otrzymuję dzisiejszy dzień.
Dziękuję, że mi pozwalasz go przeżywać.
Gdy przystępuję do pracy, pomóż, bym o swoim zbawieniu nie zapomniał.
Pouczaj mnie, jak w domu i miejscu pracy Twoją przy mnie obecność przeżywać.
Wzbudzaj we mnie pragnienie, by tak postępować, jak przystoi w Twojej obecności.
Proszę Cię o to z miłości ku Tobie.
................................................................................................
BOŻE MÓJ! Przed Twoim Obliczem staję na progu tego dnia.
Dziękuję z serca, że zdrowy ze snu powstałem. Dziękuję za sen, który mnie pokrzepił. Dziękuję, że nad naszym domem czuwałeś. A teraz pozwalasz słońcu nad nami wschodzić.
Ty jesteś dobry i wierny, i nas nie opuszczasz, o Boże.
Nie lękam się, przeto dnia dzisiejszego.
Pobłogosław wszystko - i moje myśli, i moje czyny.
................................................................................................
Boże, dziękuję za nowy dzień.
Cokolwiek mnie dzisiaj spotka, bądź przy mnie.
Daj mi pogodne i radosne myśli.
Nie pozwól, bym komukolwiek przykrość wyrządził.
Spraw, byśmy wszyscy odczuwali, że nie jesteśmy sami.
Niech nie zapominamy, że mamy Ojca w niebie, i że każdy dzień nas do niego zbliża.
................................................................................................
BOŻE MÓJ I ZBAWCO, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień.
Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie.
Nie wiem, czy radość, czy smutek mnie czeka.
Ty wiesz wszystko.
Wszystko od Ciebie pochodzi.
Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością.
................................................................................................
Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego Serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia.
Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca.
Błogosław mnie i prowadź.
Niech ten dzień zbawienie przybliży mnie i wszystkim drogim mi osobom.
Obyśmy się wszyscy do Ciebie zbliżyli.
................................................................................................
Z OJCOWSKĄ czułością strzegłeś mnie tej nocy, dobry Boże mój.
Za to i za wszelkie bogactwo łask dziękuję Ci.
Od grzechu i nagłej śmierci zachowaj mnie.
Błogosław, dobry Ojcze, moje myśli i czyny.
Boży Aniele Stróżu, czuwaj nade mną.
Maryjo, wstawiaj się za mną u boskiego swojego Syn, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.
................................................................................................
Wielu ludzi od Ciebie posłanych, spotykamy na drogach naszego życia. Ty im nam powierzasz.
My za nich odpowiadamy. Proszę Cię, przeto za wszystkich: za rodziców i przodków rodziny, za wychowawców i duszpasterzy, za rodzeństwo i krewnych, za moją żonę i dzieci.
Proszę Cię: za współpracowników i kolegów, za przełożonych i podwładnych, za przyjaciół i za gości.
Pobłogosław wszystkim. Zmiłuj się nad nami.
Pozwól mi dobrze spełniać moje obowiązki wobec nich.
................................................................................................
DOBRY BOŻE! Dziękuję Ci za noc i odpoczynek.
Na progu dnia, pokłon Ci oddaję.
Moja dzisiejsza praca niech Twoją chwałę głosi.
Błogosław moim wysiłkom.
Czuwaj nad moim życiem i nad życiem drogich mi osób.
Zachowaj nas od nieszczęść i niebezpieczeństw, od choroby i nagłej śmierci.
Niech w grzech nie popadnę, lecz przeciwnie, niech się na drodze cnoty umacniam.
Udziel mi do tego swej łaski. Amen.
................................................................................................
Boże, osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci.
Od Ciebie pochodzi i słońce, i księżyc, i niebios firmament.
Ty, Ojcze, rządź mną dzisiaj, kieruj i prowadź!
Panie, w Twych dłoniach początek i koniec, w Twoje ręce wszystko oddaję.
Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, bo o coś więcej jeszcze Ciebie proszę: pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba.
................................................................................................
Bożę Ojcze, z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę, chcę dzisiaj wszystko czynić.
Jest mi tak trudno kochać Cię gorąco, niechaj, więc moja miłość będzie większa od mej słabości.
Nie proszę Cię już o wieczną szczęśliwość, daj jednak, bym ufnie na tej drodze ku Tobie postępował.
Nie dozwól, bym byt zgorszeniem dla kogokolwiek.
Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę.
................................................................................................
WOLA BOŻA najlepsza, ją czynić jestem gotowy, dzisiaj i zawsze.
Ona cel mego życia wyznacza. Przecież wiem, że ona prowadzi mnie po najlepszych ścieżkach.
Pogłębiaj we mnie świadomość odpowiedzialności, porusz sumienie, rozgrzej serce, daj hojną dłoń, daj owoc działania. W radości i cierpieniu, pomagaj mi, Panie, wiernie Twą wolę wypełniać.
Niech będę dobrej myśli, wytrwały i ufny, że kiedyś razem, jako dzieci Boże, spotkamy się w Królestwie Ojca. Amen.
................................................................................................
Ojcze mój, z samego rana pragnę Ci dziękować za moje życie.
Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane.
Dziękuję za Twego Słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz, i za to dziękuję, że wszystkich ludzi, jak swe dzieci kochasz.
Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic.
Dziękuję za to, że w Tobie ufność pokładam.
Dziękuję i za to, że mogę i pragnę Ci dziękować.
Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących.
I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami, dziękuję. Amen.
................................................................................................
Jezu, dzisiaj Tobie całym sercem się oddaję, coraz lepszym niech się staję.
Myśli, słowa, sprawy moje, niech zawsze będą też i Twoje.
Ty przyoblekasz dzień blaskiem Twej światłości, a noc słodyczą spokojnego snu.
Ty dajesz odpoczynek znużonemu ciału, ażeby mogło pełnić obowiązki dnia.
Ty dajesz ulgę sercom utrudzonym i rozpraszasz lęki płynące z kłopotów i trosk.
................................................................................................
Panie, Jezu Chryste, Ty znasz całą ludzką nędzę. Ty nie zapominasz o mnie. Ty nigdy mnie nie opuszczasz.
Chcesz bym Cię rozpoznał i nawrócił się do Ciebie. Panie, słyszę Twoje wołanie i idę za nim.
Wyświadczyłeś mi wiele dobrego, spraw, bym umiał przyjąć w pokorze doświadczenia z rąk Twoich.
Nie rozumiem dróg Twoich, ale Ty wiesz, która droga jest dla mnie właściwa.
Ty nie włożysz na moje barki więcej, niż mógłbym unieść.
Ty sprawiasz, że wszystkie wydarzenia służą jak najlepiej Twoim dzieciom.
................................................................................................
Przed Tobą Jezu, myślę o moich najbliższych. O moich dzieciach, mojej rodzinie bliższej i dalszej.
Pozwól mi w tym czasie żyć tak, bym mógł odpowiedzieć za to przed Tobą i ludźmi.
Panie, cokolwiek przyniesie ten dzień, niech imię Twoje będzie błogosławione!
Panie, zmiłuj się nade mną. Chwała Tobie Panie Boże.
................................................................................................
W IMIĘ BOŻE rozpoczynam dzisiejszy dzień.
Jezu, prowadź mnie, błogosław i strzeż na wszystkich moich drogach.
O Boże, przez moją pracę pozwalasz mi uczestniczyć w bogactwie Twoich dzieł.
Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przywróciłeś godność ludzkiej pracy.
W Twojej boskiej naturze jest działanie, którym nieustannie podtrzymujesz istnienie świata.
................................................................................................
Boże, wejrzyj na mnie łaskawie i prowadź dzieła rąk moich.
Pozwól mi uczestniczyć w Twoim życiu.
Moje zdolności i siły oddaję na Twoją chwałę.
Chcę je poświęcić dla dobra bliźnich.
Niech nie zapominam, że moje obowiązki, które na mnie złożyłeś, osobiście wykonać powinienem.
Każda praca jest dla mnie wezwaniem.
Pobłogosław moją pracę, przez Chrystusa, naszego Pana.
................................................................................................
DUCHU ŚWIĘTY, natchnij mnie Twymi myślami!
Daj mi siły, o Duchu Święty, bym święcie postępował.
Zachęcaj mnie Duchu Święty, bym świętość umiłował.
Pilnuj mnie Duchu Święty, bym strzegł świętości.
Chroń mnie, o Duchu Święty, bym świętości nie zagubił.
Twoja Opatrzność niech czuwa nad nami.
................................................................................................
PANIE, BOŻE NASZ, który światłością dzień od nocy oddzielasz, który nas ze snu budzisz, byśmy Twą dobroć sławili, który pozwalasz o łaski Cię prosić; w swoim nieprzebranym miłosierdziu przyjmij nasze uwielbienie i podziękę.
Uczyń nas dziećmi światłości i dziedzicami wiekuistego życia.
Ucz nas prosić Cię o świętość.
Pamiętaj, o Panie, o swoim Kościele, o naszych braciach i siostrach, i o tych, co z nami w modlitwie się łączą, gdziekolwiek są na świecie.
Rozlej nad nami bogactwo Twej miłości, byśmy na duchu i na ciele wzmocnieni, silni w wierze, nieustannie Twoje Imię wysławiali. Amen.
................................................................................................
PANIE, JEZU CHRYSTE, Ty mnie wezwałeś, bym z Tobą szedł drogą do Ojca.
Dzisiaj chcę Tobą żyć i z Tobą iść.
Bądź mi światłem, które, mi przyświeca.
Bądź mi siłą, która mnie wzmacnia.
Bądź moim Mistrzem, którego chcę słuchać i kroczyć za nim.
Wyryj w moim sercu Twoje przykazania.
Niech się w Ciebie, jako we wzór wpatruję.
Napełnij mnie Twoją łaską, bym wielbił Ojca w niebie, a bliźnim służył, jak Ty nakazałeś.
Daj mi serce czyste i od grzechu wolne.
Wzmocnij mnie Duchem Twoim, niech się we mnie Twe obietnice spełnią.
W Tobie, z Tobą i przez Ciebie, chcę żyć w miłości Ducha Świętego, ku chwale Boga Ojca. Amen.
................................................................................................
OJCZE NA NIEBIE, Ty mnie kochasz.
Ofiaruję Ci mój nowy dzień.
Dajesz mi słońce i serce radosne.
Przyrzekam Ci dziś z rana, być dobrym dla wszystkich, gdyż Ty jesteś dla mnie dobry.
Nie życzysz sobie, bym się wadził z bliźnimi.
Pomóż, bym nie był złośliwy, zazdrosny i nie kłamał.
Pomóż mi nieść radość wszędzie, bym był tak dobry dla drugich, jak Ty jesteś dla mnie.
Ojcze na niebie, niechaj dziś wszystko na Twoją chwałę się dzieje.
Błogosław mnie, prowadź mnie i strzeż mnie. Amen.
................................................................................................
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, a poranek dzisiejszy stanie się jasny.
Przyjdź Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę zjednoczą się, aby dobrze czynić.
Przyjdź Duchu Święty, tam, bowiem, gdzie Jesteś, znika tępota obyczajów.
Przyjdź Duchu Święty, a przed miłością pyszne ambicje ustąpią.
Przyjdź Duchu Święty, tam, bowiem gdzie jesteś, nawet w najlichszym człowieku brata i siostrę uznamy.
Przyjdź Duchu Święty i rządź dniem dzisiejszym.
Gdzie Ty jesteś, tam wszystko staje się nowe.
................................................................................................
W TWOJE OJCOWSKIE DŁONIE, BOŻE, składam troski i radości, które mi ześlesz.
Wszystkie drogie mi osoby Tobie polecam, byś łaskawie ich życiem kierował.
Tobie powierzam moich podopiecznych, byś ich do nieba doprowadził.
Moim słabym dłoniom i pracom, które na Twoją chwałę poświęcam, zechciej pobłogosławić.
Gdy dziś cieszyć się będę osiągnięciami, chcę w nich widzieć Twoją łaskawą pomoc.
Gdy spadną na mnie pokusy, za nie też dziękuję, lecz udziel mi siły do ich zwyciężenia.
Całe me serce Tobie oddaję i poświęcam Ci moją najlepszą wolę czynienia dobrze.
Przyjdź mi z pomocą, dobry mój Ojcze, bądź przy mnie, nie opuszczaj mnie, błogosław mi!
................................................................................................
Słońce już wschodzi na swą złocistą drogę.
W jego promiennym blasku, naszą pracę rozpoczynamy.
Od świtu aż do wieczora na obowiązków zagonach pracować chętnie będziemy tak długo, jak to się Panu spodoba.
On zwinne ręce nam daje do naszej pracy stosowne.
On serca otwiera i dłonie dla każdej ludzkiej niedoli.
On, który wszystko przenika, ocenia nasz każdy trud.
Ten na skale buduje, kto w Jego Imię zaczyna.
................................................................................................
O JEZU, moje życie bez Ciebie jest puste.
Pokarmem moim jesteś, bez Ciebie głód.
Radością moją jesteś, bez Ciebie smutek.
Pokojem moim jesteś, bez Ciebie udręka.
O Jezu, Ty jesteś Światłością - wierzę więc!
Całą ufność w Tobie pokładam przyszły mój Sędzio Sprawiedliwy.
Umiłowaniem moim jesteś, oczekiwaniem i szczęściem.
W Tobie całe moje życie. O Jezu, mój Święty Boże!
................................................................................................
Pozwól o Boże, radosnym sercem rozpocząć ten dzień, błogosław Panie, by przebiegł pomyślnie.
Łaskawy Boże, wezwałeś nas, byśmy Cię naśladowali.
Wyryj mi to głęboko w sercu, kiedy przystępuję do moich obowiązków.
Ty sam mnie strzeż przed zakusami chciwości.
Gdybym w swej słabości skłaniał się ku złudnym celom, dodawaj mi siły.
Ty sam wszczepiłeś we mnie pragnienie doskonałości, prowadź mnie, przeto, bym z drogi tej nie zawrócił.
Ty mnie wezwałeś, bym szedł za Tobą, trzymaj mnie mocno, bym się Twej woli nie sprzeniewierzył.
Spraw, bym był wiernym Twoim uczniem. Amen.
................................................................................................
MOCY MOJA, O BOŻE, chcę Ciebie kochać ze wszystkich sił.
Tyś moim szczęściem i radością, Tobie poświęcam każdy mój czyn.
Tyś moim światłem najjaśniejszym, chcę Ciebie kochać do ostatniego tchu.
NASZE DNI I NASZE PRACE, niech w swym pokoju prowadzi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
................................................................................................
WIEKUISTY BOŻE! Dzięki Ci za szczęśliwie przeżytą noc i za to, że mi pozwalasz oglądać światło nowego dnia.
Dzień i noc do Ciebie należą. To jest Twój czas!
Ty nakreśliłeś granice światom i czasom.
Mój czas całkowicie w Twych rękach zostaje.
Nie zdołam ująć ani dodać nawet chwili wyznaczonego mi czasu.
Pomóż mi, bym go należycie wykorzystał, bym czynił dobrze, skoro dajesz mi ten dzień.
Dodaj mi siły do wykonania mych obowiązków.
Spraw również, bym moje myśli i czyny ku Tobie kierował.
................................................................................................
DOBRY BOŻE MÓJ!
Każdego poranka przychodzę do Ciebie, by prosić o łaski i błogosławieństwo.
Ty jesteś moim Początkiem i Końcem. Dopomóż mi, bym mógł mówić: każdy mój krok jest do Ciebie drogą, wszystkie moje sprawy w Tobie się dokonują.
Cokolwiek zaczynam, w Tobie ma swój początek, całą moją duszę ku Tobie kieruję.
PAN niech mnie błogosławi i niech mnie strzeże.
Niech Pan zwróci ku mnie Oblicze swoje, niech będzie dla mnie łaskawy, niech mnie obdarzy zbawieniem.
................................................................................................
PANIE, BOŻE MÓJ, pomóż mi świadomie powitać światło dnia.
Otwórz oczy mojej wiary, bym Ciebie we wszystkim odnajdywał.
Niech uwielbione będzie Święte Imię Twoje.
Dziękuję za ten dzień, za moje istnienie i za wszystko, co z Twojej ręki pochodzi.
Poświęcam Ci moje myśli, słowa i czyny. Spraw, by ku Twojej chwale zmierzały.
Chcę wszędzie rozpoznawać ślady Twoich dzieł.
W moich bliźnich pragnę widzieć obraz Twojego Oblicza.
................................................................................................
Boże Ojcze. Napełnij mnie dzisiaj swoim światłem i mocą.
Kieruj mnie na drogach miłości, bym Twoją wolę wypełniał.
Twoje błogosławieństwo niech spocznie na mnie.
Panie, bądź ze mną i z drogimi mi osobami.
Napełnij nas swoją miłością, byśmy wiernie Tobie służyli.
Zachowaj nas od nieszczęść i grzechu każdego.
Niech mnie na ten dzień błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
................................................................................................
NIEBIESKI MÓJ OJCZE, zanim zacznę spełniać obowiązki dnia, zwracam swe myśli ku Tobie, gdyż potrzebne mi siły jedynie od Ciebie otrzymać mogę.
Od Ciebie też przyjdzie łaska, która mi pomoże, bym nie był gderliwy, niecierpliwy lub zgoła niesprawiedliwy.
Ty, Panie, znasz moje życie.
Wprawdzie jest ono podobne do życia tysięcy ludzi, a jednak jest ono jedyne, niepowtarzalne i tylko mnie przydzielone.
Skoro zaś od Ciebie ono pochodzi, muszę się zatroszczyć, by tryskała zeń wiara w zwycięstwo dobra nad złem.
Bądź wola Twoja!
Ponieważ codziennie spełniam te same czynności spraw, bym nie popadł w oziębłość i obojętność na ludzką biedę.
Błogosław moim rękom, by były usłużne.
Błogosław memu sercu, by było wierne Twoim natchnieniom, Ciebie i bliźnich miłując. Amen.
................................................................................................
PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY, bądź mi światłością w dniu, który rozpoczynam.
Spraw, bym dokoła rozsiewał pogodę ducha, zwłaszcza w niepewnych i trudnych sytuacjach.
Daj mi odczuwać ciepło Twej miłości, umacniaj we mnie życie Twojej łaski.
Panie, przejdź dziś przez nasze wioski i miasta, przez ulice i place, przez szkoły, urzędy, sklepy, fabryki, i banki, przez wszystkie zakłady pracy.
Przyjdź do sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Napełnij umysły i serca blaskiem Twej miłości.
Świecące lampy i neony nie uczyniły z naszych miast przybytku ciepła i jasności.
Wśród mnóstwa świateł zapomniano o Jezusie, Słońcu Sprawiedliwości, który nas prowadzi ku Tobie Boże, ku praźródłu wszelkiej światłości, miłości i życia.
................................................................................................
Pozwól mi Ciebie, widzieć Panie, w chlebie na stole, gdy z innymi go dzielę.
Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdy przechodzę ulicami, gdzie człowieka przytłacza: wrzawa, zgrzyt samochodów, łoskot przejeżdżających pociągów, warkot samolotów i pośpiech ogromny.
Pozwól mi Ciebie widzieć przy mojej pracy - monotonnej, wyczerpującej, żmudnej, lecz i pięknej zarazem.
Świat biegnie naprzód.
Niech moja praca będzie przyczynkiem do jego rozwoju.
Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, wśród szczęśliwych i wśród tych, co na zgubnych drogach szczęścia szukają.
Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, w zaniedbanych, chorych, ułomnych i wśród brutalnie poniewieranych, przez których do mnie przemawiasz, napominasz, prosisz i zachęcasz.
Panie, Ty jesteś w tych, którzy mnie otaczają.
Bliskość jest dobroczynna, rozgrzewa serca i Ciebie we wszystkich dostrzegać pozwala.
Panie, pozwól mi Ciebie widzieć, gdy słońca promienie jaśnieją i życia drogi szczęśliwie się wiją.
I wtedy Ciebie chcę widzieć, o Panie, gdy zgryzota i troski mnie przygniatają, gdy uświadamiam sobie, że pielgrzymem jestem tutaj, na tej ziemi, że umrzeć muszę i wszystko zostawię.
Pozwól mi Ciebie widzieć, Panie, gdyż wszystko, co dostrzegam i co tylko istnieje, od Ciebie pochodzi, w Tobie ma swe źródło, dzięki Tobie żyje.
Pozwól mi Ciebie widzieć, o Panie. Amen.
................................................................................................
CHRYSTE!
Dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei.
Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem.
Niech twój przykład mnie prowadzi, Twoje Słowo mi przyświeca, Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska, boskim życiem darzy, jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
................................................................................................
PANIE, BOŻE MÓJ, w podarku od Ciebie, nowy dzień dostaję, a z nim nowy kawałek mojego życia.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, że żyję odkupiony przez Twojego Syna, do chwały nieba powołany.
Dziękuję, że dajesz mi wszystko, co do życia konieczne, również i to, co mi sprawia radość.
Dziękuję, że o mnie pamiętasz i kochasz mnie.
Tobie poświęcam ten dzień, moje myśli i czyny, moje prace i zmagania, to, co mi radość sprawi i to, co ciężarem będzie.
Pobłogosław, bym we wszystkim Twoją wolę pełnił i Ciebie wychwalał.
W Tobie Panie, swą ufność pokładam, gdyż od Ciebie wszelkie dobro pochodzi.
Do Ciebie chcę należeć dzisiaj i przez wszystkie dni mojego życia. Amen.
................................................................................................
Słońca blask i księżyca poświata, żywe istoty i skały bezduszne o Twoich cudach mówią nam, o Panie.
Do źródeł Twoich łask biedny człowiek przychodzi grzechem obciążony i pełen strapienia.
Jasność Twa i dobroć na życia drogach niechaj nam przyświeca.
Odwagę ludzkim sercom daj. Twe dobre, ojcowskie ręce, niechaj nas do celu prowadzą, a nieskończona Twa szczodrobliwość cel osiągnąć pomoże.
MARYJO, z Twym boskim Dzieciątkiem nad nami czuwaj i błogosław nam.
................................................................................................
Na większą chwałę PANA, dzisiejszą pracę, rozrywkę i odpoczynek poświęcam.
Moim programem niech będzie głoszenie chwały Pana.
Z radością chcę służyć Panu. Jezu, daj łaskę ku temu.
Panu, który światem rządzi, serce moje oddać chcę.
Tylko dobrem - zło zwyciężać mogę.
Wierność Panu, pokój narodom przynosi.
Jezu, Dobry Pasterzu, daj łaskę wierności.
Chcę chwałę Pana głosić w radości i smutku.
Sam Pan mnie pouczy, co mam czynić.
Bożej woli chcę być zawsze posłuszny.
Jezu, daj łaskę ku temu.
Pan dla ludzi niebo stworzył, w niebie moje miejsce jest.
W doczesności cierpieniach, w pielgrzymce do nieba, ta prawda jasną pochodnią jest dla mnie.
Panu całkowicie zaufać chcę w nadziei, że Jego światłość na wieki oglądać będę.
Jezu, prowadź mnie do nieba.
................................................................................................
WIEKUISTY OJCZE, praźródło i początku wszelkiego istnienia, pobłogosław ten dzień, który mi dajesz z nieprzebranego bogactwa Twojej dobroci.
Napełnij mnie swoją łaską, bym mógł dobrem od Ciebie zaczerpniętym, na innych oddziaływać.
Spraw, by ludzie poznali Ciebie i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, posłanego dla naszego zbawienia, i Ducha Świętego, który ma moc odnowić oblicze ziemi.
................................................................................................
BOŻE MÓJ I OJCZE!
Za rozpoczęty dzień, dziękuję Ci.
Ty mnie stworzyłeś. Ty mnie, przez Syna Swojego odkupiłeś.
Do Ciebie na zawsze należeć chcę.
Niech Twoja Święta Wola staje się we mnie.
Pomagaj mi poznawać, co mam czynić.
Strzeż mnie od grzechu i od każdego niebezpieczeństwa.
Pomóż mi, bym z poczuciem odpowiedzialności spełniał moje obowiązki.
Chcę wszystko na Twoją chwałę czynić, wszystko, z miłości ku Tobie Boże mój i Ojcze. Amen.
"Panie, każdy dzień jest nową próbą. Chcę jej doświadczyć. Pomóż mi Panie. Z Tobą idę w ten nowy dzień."
................................................................................................
Gdy jasne słońce już wzeszło, Błagajmy Boga z pokorą.
By dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską.
Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni, niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności.
Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości, roztropny umiar w pokarmie, niech pychę ciała poskromi.
Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna.
Wielbijmy Ojca i Syna, i Ducha, Dawcę pociechy; Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
................................................................................................
Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony.
Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc Królem całego wszechświata, Pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida.
Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy nas przeżywał
Według Twej woli.
Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z Dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, Dawcą łaski, Teraz i zawsze.
Amen.
................................................................................................
Boże, Tyś jasnością niebios, Światło siejesz we wszechświecie, podtrzymujesz go w istnieniu i ojcowską chronisz ręką.
Oto zorza gasi gwiazdy i czerwienią barwi niebo a poranny wiatr przynosi rosę, która zwilża ziemię.
Już pierzchają nocne cienie, razem z nimi mrok przemija, słońce zaś, Chrystusa obraz, do powstania dzień przynagla.
Tyś jest dniem i dni początkiem, światłem światła, jego źródłem; w Tobie jedność i potęga, Boże w Trójcy wszechmogący.
Zbawicielu, przyjmij pokłon i pokornych sług modlitwy, kiedy hołd składamy pieśnią Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.
................................................................................................
Bądź pochwalony, Stworzycielu świata.
Jedyne źródło mądrości i wiedzy; Ty jesteś Słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi.
Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do świata zbawienia; własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski.
Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie.
Bądź pochwalony, Boże, jedyny w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka; niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem.
Amen
................................................................................................
Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajemy łaskę Chrystusową.
Przez Niego, bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania.
Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom.
Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym.
Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha.
Amen.
................................................................................................
Witaj dniu pierwszy, początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesele i pieśni pochwalnych, dniu Paschy, witaj!
Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy.
Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu.
Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechów, by życie odzyskać.
Chrztem odrodzeni czekamy na zorzę słońca wieczności.
Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu.
Amen.
................................................................................................
PANIE JEZU CHRYSTE! Dzisiaj proszę, naucz mnie być wielkodusznym, naucz mnie Tobie służyć tak, jak na to zasługujesz: dawać - nie licząc ile; walczyć, uważając, by nie zranić; pracować bez wytchnienia; oddawać się, nie czekając nagrody. Wystarcza mi radosna wiadomość, ze spełniam Twoją wolę.

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.